0 Kč

imagetools0.jpg

Maria - mateřská tvář Boha - Ctirad Václav Pospíšil

skladem

Cena:
99 Kč
ks

Platí-li, že základním východiskem christologie musí být postava a životní cesta Muže z Nazareta, pak analogicky platí, že základním východiskem mariologie musí být postava a životní cesta Marie z Nazareta, jak ji prezentuje Nový zákon.
Posledním ospravedlněním christologie jako teologické disciplíny je naše přesvědčení, že Jež
íš je vtělené Slovo, tedy definitivní sebevýpověď Trojjediného a jeho sebedarování nám, pochopitelně neoddělitelné od vylití Ducha, k němuž drama Ježíšova života bytostně tíhne. Analogicky tudíž platí, že poslední ospravedlnění mariologie jako teologické disciplíny musí spočívat v odpovědi na palčivou a pro mnohé také provokativní otázku: Co nám o sobě zjevuje Trojjediný v postavě a životním příběhu Marie z Nazareta?
Poměr církve k Písmu je obdobný jako poměr Marie ke vtělenému Slovu. Maria i Boží lid jsou matkami Božího Slova - slova, dávají mu tělo, viditelný a slyšitelný výraz, zároveň jsou ale obě také učednicemi plodu svého lůna. (ukázka z knihy)


Oblíbené produkty

Světem bylin s Romanem Pavelou Imunita

Pavela Roman

skladem

Světem bylin s Romanem Pavelou  Imunita
Cena:
399 Kč

Do košíku

Zeleninová zahrádka - Roman Povela

Od A do Z (z pořadu) polopatě a ještě něco navícČeské televize

skladem

Zeleninová zahrádka - Roman Povela
Cena:
399 Kč

Do košíku

Pohled Zima v Nové Pace

kolorovaná kresba 2022

skladem

Pohled Zima v Nové Pace
Cena:
12 Kč

Do košíku